جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه دوم مهر ٩٩ به شرح ذیل است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ شیمی١ پایه١٠ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مکاتب نقاشی – مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی (درس دوم) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی (درس دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی (درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی ١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

مطالب مرتبط  توقیف ۵۳ تن کود فاقد مجوز حمل بهداشتی در بخش دیهوک

ساعت ۸ درس فلسفه۱پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵درس ریاض و آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰ و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف

ساعت ۱۱:۱۵درس دین و زندگی ۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه‌های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۵:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

منبع: خبرگزاری صداوسیما
Click to rate this post!
[Total: Average: ]
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.