جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۸ مهر

این جدول به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه /جلسه ۶ – پایه ۱۰- مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲-رشته چهره سازی– شاخه کار دانش و فنی حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی پیراهن و سربند – پایه ۱۱ – -شاخه فنی وحرفه‌ای وکار دانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ عناصر و جزئیات-رشته نقشه کشی معماری – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای و معماری

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی -همدلی و همیاری حوادث پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی- آسیب ها‌ی اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی – هوا کره (اتمسفر) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی- جایگاه بازی در آموزش قسمت دوم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۳/درس شتاب-پایه۱۲ رشته علوم تجربی

مطالب مرتبط  برنامه‌های درسی سه شنبه ۲۲ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.
ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ ۹اسلام۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.

منبع: خبرگزاری صداوسیما
Click to rate this post!
[Total: Average: ]
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.