درباره ما

رسانه مجازی بیرجند شهر من – پایگاه تحلیلی خبری استان خراسان جنوبی – درباره ما

گروه رسانه های نوین شهر من متشکل است از :

  • بیرجند شهر من
  • آخرین خبر خراسان جنوبی
  • بیرشات
  • بیرجند چی داره
  • آتشونی
  • راجعون
  • قاین شهر من
  • نهبندان شهر من
  • رسانه مجازی شهر مود

پایگاه خبری تحلیلی اینجا بیرجند

صیاد شیرازی - مجتمع های تجاری میرداماد - واحد ۱۰۲
بیرجند, خراسان جنوبی
ایران
تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۴۰۰۳
تلفن ثانویه: ۰۹۹۲۲۳۳۷۷۹۰
ایمیل: birjand.shahre.man@gmail.com
شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
دوشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
سه شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
چهار شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
پنج شنبه۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
جمعهبسته شده

‌www.birjandmycity.ir