تماس با ما

  پایگاه خبری تحلیلی اینجا بیرجند

  صیاد شیرازی - مجتمع های تجاری میرداماد - واحد ۱۰۲
  بیرجند, خراسان جنوبی
  ایران
  تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۴۰۰۳
  تلفن ثانویه: ۰۹۹۲۲۳۳۷۷۹۰
  ایمیل: birjand.shahre.man@gmail.com
  شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
  یکشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
  دوشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
  سه شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
  چهار شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰ باز است
  پنج شنبه۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
  جمعهبسته شده