معتمدیان : رنگ محرومیت از خراسان جنوبی پاک خواهد شد

ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد مستضعفان باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و احصا شود تا این بنیاد بتواند در راستای اشتعالزایی و محرومیت‌زدایی در استان فعالیت کند. محمدصادق معتمدیان، امروز شنبه ۵ بهمن، در جلسه بررسی سند توسعه میان مدت شهرستان درمیان اظهار کرد: ۱۵ مهرماه تفاهم نامه‌هایی با دستگاه‌ها در رابطه با محرومیت‌زدایی در برخی شهرستان‌ها که محرومین بیشتری دارند، امضا شد. وی با اشاره به انعقاد سه تفاهم‌نامه با حضور معاون اول رییس جمهور در استان، افزود: تفاهم‌نامه‌هایی با بنیاد برکت، کمیته امداد، قرارگاه بسیج سازندگی کشور در راستای محرومیت‌زدایی منعقد شد و تفاهم‌نامه دیگری در مورد شهرستان درمیان با بنیاد مستضعفان منعقد شد تا به عنوان معین در این شهرستان اجرا شود. استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اجرای ابلاغیه از سوی مقام رهبری در حوزه محرومیت‌زدایی، تصریح کرد: در سه ماه گذشته جلسات خوبی با رییس بنیاد مستضعفان برگزار کردیم و تایید شد که بنیاد مستضعفان به معنوان معین شهرستان درمیان ورود پیدا کند. به گزارش ایسنا، معتمدیان با بیان اینکه باید جمع‌بندی در استان انجام بگیرد تا بتوانیم تفاهم نهایی کرده و به توسعه شهرستان کمک کنیم، اظهار کرد: بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان دنبال کار پراکنده نیستند و روی حوزه‌های خاصی متمرکز می‌شوند تا اشتغالزایی صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه با فعالیت‌های بنیاد مستضعفان باید به سمت و سویی برویم که بر محرومیت‌زدایی تمرکز شود، تصریح کرد: این بنیاد به دنبال کارهای عمومی و زیرساخت‌های عمومی نیست؛ بلکه به دنبال اجرای طرح‌های مشارکتی است که بر مبنای ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی مرتبط با ایجاد اشتغال باشد. استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: نقش اصلی توسعه بر دوش بخش دولتی است و ضلع اصلی توسعه منطقه باید دولت باشد و حضور دستگاه‌های خدمت‌رسان قطعا به معنای کمک، مشارکت و هم‌افزایی بوده و نافی مسئولیت دولت نیست. معتمدیان با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در بحث زمینه‌های سرمایه‌گذاری باتوجه به ساز و کارهای جدید وارد می‌شود، تصریح کرد: بنیاد خدمات خوبی به استان داشته و در خراسان جنوبی به عنوان سیزدهمین استان دفتر رسمی بنیاد راه‌اندازی خواهد شد تا ماموریت‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. وی با اشاره به اینکه در این جلسه باید زمینه‌ها و بسترها احصا شود تا بتوانیم پیش‌نویس تفاهم کاری با بنیاد علوی را آماده کنیم، افزود: لازم است بر مبنای شاخص‌ها اولویت بندی و پروژه‌هایی را تعریف کنیم که در زمان‌بندی مشخص به میانگین توسعه کشوری برسیم. استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه الگوی ما الگوی مشارکتی است، بیان کرد: باید بسترهایی که زمینه سرمایه‌گذاری دارد، احصا کنیم تا منافع آن به مردم برسد. معتمدیان یادآور شد: بنیاد برکت و بنیاد علوی سیاست‌هایی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دارند که در این راستا واحدهای تولیدی را به مرحله بهره‌برداری و سودآوری رسانده و سپس به مردم می‌سپارند که منجر به ایجاد اشتغال و رونق کار و تولید خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در بحث شاخص آبرسانی به روستاها امیدواریم بتوانیم طی برنامه سه ساله به میانگین آبرسانی کشوری برسیم و به عنوان سند بالادستی در کمیته‌ها تخصیص اعتبارات لحاظ خواهد شد. در این جلسه قرار است با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان احصا شود.

ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد مستضعفان باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و احصا شود تا این بنیاد بتواند در راستای اشتعالزایی و محرومیت‌زدایی در استان فعالیت کند.

محمدصادق معتمدیان، امروز شنبه ۵ بهمن، در جلسه بررسی سند توسعه میان مدت شهرستان درمیان اظهار کرد: ۱۵ مهرماه تفاهم نامه‌هایی با دستگاه‌ها در رابطه با محرومیت‌زدایی در برخی شهرستان‌ها که محرومین بیشتری دارند، امضا شد.

وی با اشاره به انعقاد سه تفاهم‌نامه با حضور معاون اول رییس جمهور در استان، افزود: تفاهم‌نامه‌هایی با بنیاد برکت، کمیته امداد، قرارگاه بسیج سازندگی کشور در راستای محرومیت‌زدایی منعقد شد و تفاهم‌نامه دیگری در مورد شهرستان درمیان با بنیاد مستضعفان منعقد شد تا به عنوان معین در این شهرستان اجرا شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اجرای ابلاغیه از سوی مقام رهبری در حوزه محرومیت‌زدایی، تصریح کرد: در سه ماه گذشته جلسات خوبی با رییس بنیاد مستضعفان برگزار کردیم و تایید شد که بنیاد مستضعفان به معنوان معین شهرستان درمیان ورود پیدا کند.

به گزارش ایسنا، معتمدیان با بیان اینکه باید جمع‌بندی در استان انجام بگیرد تا بتوانیم تفاهم نهایی کرده و به توسعه شهرستان کمک کنیم، اظهار کرد: بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان دنبال کار پراکنده نیستند و روی حوزه‌های خاصی متمرکز می‌شوند تا اشتغالزایی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه با فعالیت‌های بنیاد مستضعفان باید به سمت و سویی برویم که بر محرومیت‌زدایی تمرکز شود، تصریح کرد: این بنیاد به دنبال کارهای عمومی و زیرساخت‌های عمومی نیست؛ بلکه به دنبال اجرای طرح‌های مشارکتی است که بر مبنای ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی مرتبط با ایجاد اشتغال باشد.

مطالب مرتبط  موافقت وزارت با تجهیز بیمارستان‌های استان

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: نقش اصلی توسعه بر دوش بخش دولتی است و ضلع اصلی توسعه منطقه باید دولت باشد و حضور دستگاه‌های خدمت‌رسان قطعا به معنای کمک، مشارکت و هم‌افزایی بوده و نافی مسئولیت دولت نیست.

معتمدیان با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در بحث زمینه‌های سرمایه‌گذاری باتوجه به ساز و کارهای جدید وارد می‌شود، تصریح کرد: بنیاد خدمات خوبی به استان داشته و در خراسان جنوبی به عنوان سیزدهمین استان دفتر رسمی بنیاد راه‌اندازی خواهد شد تا ماموریت‌ها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه باید زمینه‌ها و بسترها احصا شود تا بتوانیم پیش‌نویس تفاهم کاری با بنیاد علوی را آماده کنیم، افزود: لازم است بر مبنای شاخص‌ها اولویت بندی و پروژه‌هایی را تعریف کنیم که در زمان‌بندی مشخص به میانگین توسعه کشوری برسیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه الگوی ما الگوی مشارکتی است، بیان کرد: باید بسترهایی که زمینه سرمایه‌گذاری دارد، احصا کنیم تا منافع آن به مردم برسد.

معتمدیان یادآور شد: بنیاد برکت و بنیاد علوی سیاست‌هایی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری دارند که در این راستا واحدهای تولیدی را به مرحله بهره‌برداری و سودآوری رسانده و سپس به مردم می‌سپارند که منجر به ایجاد اشتغال و رونق کار و تولید خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث شاخص آبرسانی به روستاها امیدواریم بتوانیم طی برنامه سه ساله به میانگین آبرسانی کشوری برسیم و به عنوان سند بالادستی در کمیته‌ها تخصیص اعتبارات لحاظ خواهد شد.

در این جلسه قرار است با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان احصا شود.

مطالب مرتبط  سربیشه جزو سردترین شهرهای کشور

/ایسنا

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
قبلی «
بعدی »

Founder & Ceo Orpf.Ir , MudCity.Ir | Seo Manager BirjandMyCity.Ir | Progammer | Gamer

  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.