بایگانی برچسب ها: بلیط قطار کرج بیرجند

100 میلیون یورو از مصوبه 300 میلیون یورویی خط آهن چابهار اختصاص یافت

100 میلیون یورو از مصوبه 300 میلیون یورویی خط آهن چابهار اختصاص یافت معاون ساخت و توسعه راه آهن گفت: 30 میلیون یورو از مصوبه 300 میلیون یورویی خط آهن چابهار مصرف شد و با کارسازی 70 میلیون یورو دیگر، تاکنون یک سوم مصوبه 300 میلیون یورویی رهبری در خط آهن چابهار اختصاص یافته است. […]