بایگانی برچسب ها: تحقیق

کشف و نامگذاری سه گونه جدید جانوری در بیرجند

سه گونه جانوری از زیررده کنه‌ها از روستا‌های اطراف بیرجند جمع آوری و در قالب پایان نامه دانشجوی دکترا شناسایی و توصیف شد. دکتر جواد نوعی ، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند گفت: طی بررسی گونه‌های جانوری مربوط به بندپایان و عنکبوت مانند‌ها در استان خراسان جنوبی در قالب پایان نامه دانشجوی دکتری دانشگاه زابل […]