بایگانی برچسب ها: تپش قلب

کاهش تپش قلب با تخم شربتی

تخم شربتی یا گیاه بالنگو، مقوی قلب بوده، برای رفع وحشت و خفقان همراه با گلاب کاربرد دارد و برای دلپیچه و شکم روی مؤثر است. مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: بالنگو با نام‌های دیگر بالنگوی شهری و بالنگوی شیرازی و تخم شربتی، گیاهی است با طبیعت گرم و مرطوب […]