بایگانی برچسب ها: کاندیدای ریاست جمهوری

امکان نصب بنر تبلیغاتی در ۲٠ نقطه بیرجند

امکان نصب بنر تبلیغاتی کاندید‌اهای ریاست جمهوری و شورا‌ی اسلامی شهر در۲٠ نقطه بیرجند فراهم شده است. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی شهردار‌ی بیرجند با بیان این که ساماندهی تبلیغات کاندیدا‌ها برای حفظ سیما و منظر شهری امری ضروری است، گفت: نامزد‌های انتخاباتی می‌توانند به صورت رایگان تبلیغات خود را در این ۲٠ نقطه انجام […]